Đây là một thoả thuận pháp lý giữa người hoặc tổ chức ("Khách hàng" hoặc "bạn") đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ ("Điều khoản") và các Thực thể Ký kết với Lophocmoi  có thể áp dụng ("Lophocmoi", "chúng tôi") . Bằng cách chấp nhận các Điều khoản này, ký một Đơn đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn xác nhận rằng bạn ở độ tuổi pháp lý và có quyền ràng buộc Khách hàng với Đơn đăng ký, các Điều khoản này, và Bản mô tả Dịch vụ áp dụng (gọi chung là "Thỏa thuận").

Nhập nội dung

Tại sao chọn chúng tôi

Hoa hồng

Hoa hồng >= 40% khi có khách mua khóa học thành công

Chất lượng

Khóa học chất lượng, cập nhật liên tục, nhu cầu cao, dễ chia sẻ

Chính xác

Báo cáo chính xác, cập nhật trạng thái đơn hàng tức thì.

Cộng đồng tradingpro

Đến với chúng tôi bạn sẽ được đào tạo để trở thành một trader giao dịch chuyên nghiệp Đăng ký ngay