Khóa học PTKT và kỹ thuật thực chiến thị trường tài chính K3

Đăng ký tham gia

Giáo viên : Hùng phạm - Tradingpro2012

Học xong khóa học này các học viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức về phân tích kỹ thuật có thể áp dụng trên mọi thị  trường tài chính : từ thị trường chứng chứng khoán, forex, thị trường coin, thị trường giao dịch hàng hóa, hợp đồng tương lại, hợp đồng phái sinh ...

Giảng viên

  • Phạm Văn hùng

    giảng viên Phạm Văn Hùng - Chuyên gia tài chính hàng đầu chuyên trang tài chính Tradingview.com, giảng dạy và hướng dẫn.Với 13 năm kinh nghiệm đầu tư kinh doanh trên lĩnh vực chứng khoán, hơn 10 năm kinh doanh trên lĩnh vực gold và forex, 5 năm kinh nghiệm kinh doanh lĩnh vực tiền điện tử.Với vốn kiến thức thực chiến sâu sắc và kinh nghiệm đầu tư trên các lĩnh vực tài hơn  10 năm sẽ truyền tải đến học viên đầy đủ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, đặc biệt là kỹ năng thực chiến mà không có ở bất  cứ khóa đào tạo nào về phân tích kỹ thuật.

Thanh toán mua khóa học

Học phí

9.000.000đ

10.000.000đ

-10%

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%